Galeria

Zobacz efekty naszego leczenia


Metamorfoza nr 1

Pacjentka z zębami przebarwionymi , startymi oraz brakującymi zębami. Leczenie protetyczne zostało przeprowadzone z wykorzystaniem koron pełno ceramicznych na zębach własnych i na implantach

Metamorfoza nr 2

Pacjent z zębami przebarwionymi, startymi, brakami zębowymi . Leczenie protetyczne przeprowadzono z wykorzystaniem koron pełnoceramicznych na zębach własnych i implantach oraz nakładów ceramicznych.

Metamorfoza nr 3

Pacjent z brakami zębowymi, zębami startymi i z nieestetycznymi wypełnieniami. Leczenie protetyczne zostało przeprowadzone z wykorzystaniem koron i mostów metalo-ceramicznych na własnych zębach

Metamorfoza nr 4

Pacjentka z zębami startymi i z brakami zębowymi. Leczenie protetyczne przeprowadzono z wykorzystaniem koron pełnocermicznych na zebach własnych i implantach

Metamorfoza nr 5

Pacjentka z zębami startymi i z brakami zębowymi. Leczenie protetyczne przeprowadzono z wykorzystaniem koron pełnocermicznych na zebach własnych i implantach

Metamorfoza nr 6

Leczenie zachowawcze dwóch dolnych trzonowców z wykonaniem estetycznych wypełnień kompozytowych

Metamorfoza nr 7