Galeria

Zobacz efekty naszego leczenia


Metamorfoza nr 1

Pacjentka z zębami przebarwionymi , startymi oraz brakującymi zębami. Leczenie protetyczne zostało przeprowadzone z wykorzystaniem koron pełnoceramicznych na zębach własnych i na implantach

Metamorfoza nr 2

Pacjent z zębami przebarwionymi, startymi, brakami zębowymi . Leczenie protetyczne przeprowadzono z wykorzystaniem koron pełnoceramicznych na zębach własnych i implantach oraz nakładów ceramicznych.

Metamorfoza nr 3

Pacjent z brakami zębowymi, zębami startymi i z nieestetycznymi wypełnieniami. Leczenie protetyczne zostało przeprowadzone z wykorzystaniem koron i mostów metalo-ceramicznych na własnych zębach

Metamorfoza nr 4

Pacjentka z zębami startymi i z brakami zębowymi. Leczenie protetyczne przeprowadzono z wykorzystaniem koron pełnocermicznych na zebach własnych i implantach

Metamorfoza nr 5

Pacjentka z zębami startymi i z brakami zębowymi. Leczenie protetyczne przeprowadzono z wykorzystaniem koron pełnocermicznych na zebach własnych i implantach

Metamorfoza nr 6

Pacjentka ze starymi licówkami kompozytowymi. Wykonano nowe licówki ceramiczne.

Metamorfoza nr 7

Pacjent z zębami startymi i ze starymi licówkami kompozytowymi. Wykonano nowe licówki ceramiczne

Metamorfoza nr 8

Pacjent z zębami startymi. Wykonano nowe licówki i korony ceramiczne.

Metamorfoza nr 9

Wypełnienie kompozytowe nr 1

Leczenie zachowawcze dwóch dolnych trzonowców z wykonaniem estetycznych wypełnień kompozytowych

Wypełnienie kompozytowe nr 2

Leczenie zachowawcze dolnego trzonowca z wykonaniem estetycznego wypełnienia kompozytowego

Leczenie recesji dziąsłowych 1

Leczenie recesji dziąsłowych 2

Leczenie recesji dziąsłowych 3

Leczenie recesji dziąsłowych 4

Leczenie recesji dziąsłowych 5

Leczenie recesji dziąsłowych 6

Leczenie recesji dziąsłowych 7

Leczenie recesji dziąsłowych 8

Leczenie recesji dziąsłowych 9

Leczenie recesji dziąsłowych 10

RTG 1

Leczenie implanto-protetyczne siekaczy centralnych górnych oraz protetyczne siekaczy bocznych górnych

RTG 2

Rekonstrukcja implanto-protetyczna

RTG 3

Rekonstrukcja implanto-protetyczna

RTG 4

Usunięcie zatrzymanego zęba ósmego dolnego lewego

RTG 5

Podniesienie dna zatoki szczękowej prawej

RTG 6

Germektomie zawiązków dolnych zębów ósmych

RTG 7

Leczenie implanto-protetyczne z podniesieniem dna zatoki szczękowej